IGFVision science - seminar

Obiektywne i nieinwazyjne metody oceny filmu łzowego we wczesnej diagnostyce zespołu suchego oka

dr Izabela Garaszczuk

Zespół Optyki Widzenia, Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

 

May 18, 2022, 1:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala B2.08a


Current events
Archive events