IGFPhotonics Seminar

Methods for creation, investigation and functionalization of coherent emitters in solids

dr Tomasz Jakubczyk

Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Fizyki Ciała Stałego

 

April 20, 2023, 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 2.07


Current events
Archive events