IGFPhotonics Department - seminar

Kamera pola świetlnego do obrazowania 3D w układach mikroskopowych

dr hab. Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki UW / Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 

Nov. 3, 2022, 2 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.03


Current events
Archive events