IGFPhysics of weather and climate

Academic year: 2023/2024
Semester: winter

LECTURE DESCRIPTION
COURSES MATERIALS
Lectures / Leader Lecture type

Szymon P. Malinowski

Jan. 22, 2024, midnight

Lecture documents:
Klimat-2023 - Presentation
2023-Climate-update.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 22, 2024, midnight

Lecture documents:
Pytania egazmiancyjne - Information for students
TematyEgzmainacyjne2023.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Dec. 11, 2023, midnight

Lecture documents:
Chmury i opady - Presentation
F-PiK-2023-chmury.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 15, 2024, midnight

Lecture documents:
Wieloskalowość, turbulencja, cyrkulacje. - Presentation
F-PiK-2023-wieloskalowosc-turbulencja-cyrkulacje.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Lecture documents:
Wyk5 - Presentation
Wyklad5_2023.ppt
Wyk4
Wyklad4_2023.ppt
Wyk3
Wyklad3_2023.ppt
Wyk2
Wyklad2_2023.ppt
Wyk1
Wyklad1_2023.pptx
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 8, 2024, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Siły, równania ruchu, wiatr - Presentation
F-PiK-2023-sily.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 23, 2023, midnight

Lecture documents:
Dynamika, przepływy, analiza skali
Dynamika1-analiza_skali_przyblizenie_geostroficzne.pdf
Roenanie hydroststyki, przepływy zrównowazone
Dynamika2-Rownanie_hydrostatyki_i_przepływy_zrownowazone.pdf
O atmosferze
atmosfera.pdf
Lab

Szymon P. Malinowski

Dec. 6, 2022, midnight

Lecture documents:
Stabilność atmosfery - Presentation
F-PiK-2022-stabilnosc-statyczna.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Dec. 19, 2022, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Prognozy pogody i klimatu - Presentation
F-PiK-2022-prognoza-pogody.pdf
Lecture