IGFPhysics of weather and climate

Academic year: 2022/2023
Semester: winter

LECTURE DESCRIPTION
COURSES MATERIALS
Lectures / Leader Lecture type

Szymon P. Malinowski

Lecture documents:
Pytania egzaminacyjne 2022/23 - Information for students
TematyEgzmainacyjne2022.pdf

Szymon P. Malinowski

Jan. 23, 2023, midnight

Lecture documents:
Dynamika, przepływy, analiza skali
Dynamika1-analiza_skali_przyblizenie_geostroficzne.pdf
Roenanie hydroststyki, przepływy zrównowazone
Dynamika2-Rownanie_hydrostatyki_i_przepływy_zrownowazone.pdf
O atmosferze
atmosfera.pdf
Lab

Szymon P. Malinowski

Jan. 23, 2023, midnight

Lecture documents:
Chmury,opady, klimat - Presentation
F-PiK-2022-chmury.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 16, 2023, midnight

Lecture documents:
Kondensacja w atmosferze - Presentation
F-PiK-2022-stabilnosc_kondensacja.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 9, 2023, midnight

Lecture documents:
Stabilność atmosfery - Presentation
F-PiK-2022-stabilnosc-statyczna.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Dec. 19, 2022, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Prognozy pogody i klimatu - Presentation
F-PiK-2022-prognoza-pogody.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Dec. 12, 2022, 1:15 p.m.

Scales, turbulence, circulations

Lecture documents:
Lecture scales, turbulence, circulations - Script for the lecture
F-PiK-2022-wieloskalowosc-turbulencja-cyrkulacje.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Dec. 5, 2022, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Wykład przeplywy i siły - Script for the lecture
F-PiK-2022-sily.pdf
Lecture