IGFThesis topic

Badanie wymuszania radiacyjnego aerozolu na podstawie pomiarów prowadzonych w ramach sieci Poland-AOD (fizyka, geofizyka) (en)

Promoter: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW ( kmark@igf.fuw.edu.pl )

Type of thesis: Master of Science Dissartation

Organization unit: IG, APD

Availability period: 2016/2017

Wymuszanie radiacyjne jest jedną z najprostszych metryk określających ilościowo wpływ różnych czynników fizycznych na system klimatyczny. Tematem pracy jest badanie wymuszania radiacyjnego poprzez aerozole, które redukują promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni ziemi. Przy użyciu radiometrów słonecznych wykonywane są pomiary spektralne strumieni promieniowania słonecznego. W ramach pracy przewiduje się opracowanie metodologii wyznaczania spektralnego oraz szerokopasmowego wymuszania radiacyjnego aerozoli w oparciu o pomiary oraz model transferu promieniowania MODTRAN.


Back