IGFBachelor thesis

Ultrafast thermometer UFT: power spectra of temperature fluctuations

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Michał Czerepaniak

Szymon Malinowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2022

Tematem pracy jest krótkie omówienie działania ultraszybkiego termometru UFT oraz analiza wybranych danych zebranych z jego wykorzystaniem podczas kampanii pomiarowej EUREC4A. Celem jest zbadanie, jak filtrowanie sygnału wpływa na możliwość jego wykorzystania w dalszych badaniach. We wstępie pracy omówiono różne metody pomiaru temperatury. Dalej
opisano pochodzenie danych oraz wykorzystany termometr UFT. W kolejnej części zaprezentowano algorytm Welcha służący obliczaniu widma mocy, filtr Butterwortha i dolnoprzepustowe filtrowanie sygnału celem uniknięcia problemu aliasingu. W ramach pracy napisano skrypt do
analizy danych w programie MATLAB. Korzystając ze skryptu pokazano zależność temperatury od czasu oraz odpowiednie widma mocy temperatury dla sygnału, który był filtrowany oraz uśredniany. Dobrano takie parametry uśredniania i filtrowania które pozwalają pozbyć się niektórych artefaktów i uzyskać kompresję danych bez spadku ich jakości.


Back