IGFMaster of Science Dissartation

The optimal refractive error correction and patients conscious choices – the role of an optometrist in a modern ophthalmology clinic

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Maciej Bedliński

Anna Ambroziak

Wydział Fizyki UW

2021

Praca poglądowo-badawcza poświęcona jest dostępnym metodom korekcji wad refrakcji, roli optometrysty w nowoczesnym centrum okulistycznym oraz temu, na ile świadome są wybory metody przez pacjentów okulistycznych. W pracy opisano aktualnie stosowane możliwości korekcji z uwzględnieniem nowoczesnych metod chirurgicznych oraz proces kwalifikacji i doboru optymalnej procedury. Część empiryczna pracy skupiona jest na analizie wiedzy pacjentów na temat potencjalnych strategii postępowania, czynników mających wpływ na ich decyzje oraz źródeł wiedzy na temat dostępności metod korekcji wad wzroku.


Back