IGFHabilitation dissertation

Rozwój numerycznych algorytmów dla równań Navier-Stokesa w przybliżeniu nieelastycznym w zastosowaniu do wieloskalowych przepływów geofizycznych

Author:

Supervising institution:

Year:

Andrzej Aleksander Wyszogrodzki

Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki

2017


Back