IGFDoctoral dissertation

Modelowanie pola światła w gęstych ośrodkach optycznych

Author:

Supervising institution:

Year:

Tomasz Neumann

Instytut Oceanologii PAN

2017


Back