IGFDoctoral dissertation

Obszarowe charakterysytyki turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego w świetle pomiarów scyntylometrycznych w Łodzi

Author:

Supervising institution:

Year:

Mariusz Zieliński

Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

2015


Back