IGFHabilitation dissertation

Badania termodynamiki parowania swobodnych, pojedynczych kropel w skali mikro i nano

Author:

Supervising institution:

Year:

Daniel Jakubczyk

Instytut Fizyki PAN

2015


Back