IGFHabilitation dissertation

Opracowanie dokładnych rozwiązań problemu rozpraszania promieniowania elektromagnetycznego na niesferycznych cząstkach w przybliżeniu dyskretnych dipoli (DDA) oraz metody wielokrotnego rozpraszania

Author:

Supervising institution:

Year:

Piotr Flatau

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2012


Back