IGFBachelor thesis

A brochure presenting a uniform axis nomenclature in the optical system of the eye

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Justyna Dominik

Jacek Pniewski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Oko rzeczywiste tworzy skomplikowany układ optyczny. Fala elektromagnetyczna musi przejść przez wiele elementów załamujących światło, zanim w fotoreceptorach siatkówki zostanie przekształcona w impuls elektryczny. Osie układu optycznego oka są jednym z elementów, który pomaga w scharakteryzowaniu optycznych właściwości układu. Niniejsza praca przedstawia opis i zastosowanie wybranych osi. W oparciu o literaturę opisana została oś optyczna, oś widzenia, linia wzroku, oś źreniczna, oś fiksacji oraz oś keratometryczna. Osie zostały przedstawione na schematycznych rysunkach wraz z definicjami. Przedstawiono również ich najczęstsze zastosowanie. Niektóre z nich mają znaczenie głównie teoretyczne, jak na przykład oś optyczna, a inne wykorzystywane są w praktyce klinicznej tak jak w przypadku linii wzroku. Zostały przedstawione również charakterystyczne kąty pomiędzy danymi osiami oraz ich nazwy powszechnie występujące w literaturze. Niektóre kąty, jak na przykład kąt kappa, mają znaczenie kliniczne i wykorzystywane między innymi w laserowych zabiegach chirurgii refrakcyjnej.


Back