IGFBachelor thesis

Comparsion of dynamic and static visual acuity in a group of athletes and non-athletes

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Klaudyna Główka

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Zdolność utrzymania stabilnego widzenia podczas poruszania się wymaga prawidłowego funkcjonowania wielu narządów, receptorów i prawidłowej pracy układu motorycznego. Dynamiczna ostrość wzroku określa umiejętność wyraźnego widzenia obiektów w trakcie poruszania głową z wyznaczoną prędkością, w określonym kierunku i jest czynnikiem wysoce istotnym w ocenie widzenia sportowców. W pracy porównano dynamiczną i statyczną ostrość wzroku w grupie osób uprawiających lekką atletykę wyczynowo oraz grupie osób niezwiązanych ze sportem. Opisano wymagania wzrokowe lekkoatletów i określono istotność parametrów widzenia dla tej grupy w porównaniu do innych dyscyplin sportowych. Najważniejszym aspektem pracy jest porównanie spadku dynamicznej ostrości wzroku względem statycznej w grupie lekkoatletów w stosunku do grupy osób niesportowych.


Back