IGFBachelor thesis

Elements of tornado physics

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Łukasz Okoński

prof. dr hab. Krzysztof Haman

Wydział Fizyki

2008

W pracy opisano warunki sprzyjające formowaniu się tornad, budowę oraz obszary występowania zjawiska. Została przedstawiona klasyfikacja tornad oraz opisane metody ich badań. Opisane są również zjawiska często mylone z tornadami. Podano również dane statystyczne dotyczące tornad na różnych kontynentach.


Back