IGFBachelor thesis

Corneal topographer – principle of operation and applications in ophthalmology and optometry

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Anna Kapusta

dr Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2014

Praca opisuje podstawy zasad działania topografów i ich zastosowanie. Topografy rogówkowe służą do określania kształtu i mocy optycznej rogówki. Wyniki badań dokonywanych przy pomocy tych przyrządów są przedstawiane w postaci map topograficznych lub w postaci wielomianów Zernikego. Podstawowe rodzaje topografów rogówki to topograf oparty na systemie krążków Placido oraz topograf oparty na zasadzie Scheimpfluga.


Back