IGFBachelor thesis

Analysis of the results of aircraft observations of droplet size spectra in clouds

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Tomasz Szumski

Hanna Pawłowska

Wydział Fizyki

2012

Mikrofizykę chmur typu cumulus znajdujących się w strefie pasatowej ponad oceanami opisano za pomocą wartości średnich koncentracji kropel, promienia i odchylenia standardowego promienia kropel. Opis wykonano w odniesieniu do zmian mikrofizyki z wysokością i rozcieńczeniem chmury. Analizę wykonano na podstawie pomiarów lotniczych wykonanych w trakcie kampanii badawczej RICO. Wyniki porównano z podobną analizą przeprowadzoną dla chmur typu stratocumulus.


Back