IGFMaster of Science Dissartation

Measurements of atmospheric optical thickness in various meteorological conditions

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Michał Posyniak

dr Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2006

W pracy zawarto podstawowe informacje o aerozolach atmosferycznych i ich oddziaływaniu na klimat. Przedstawiono definicje wielkości opisujących własności optyczne aerozoli: grubości optycznej i wykładnika Angstroma. Główna część pracy zawiera opis pasywnych metod teledetekcji stosowanych do pomiaru wspomnianych wielkości. Część eksperymentalna pracy oparta jest na pomiarach wykonywanych w czasie eksperymentu SAWA 2005. W czasie trwania kampanii badano napływ aerozolu pustynnego nad Polskę. Szczególną uwagę poświęcono pomiarom grubości optycznej w zakresie ultrafioletu za pomocą przyrządu Microtops II
i specjalnie do tego celu opracowanego algorytmu. Przeprowadzono numeryczne analizy zachowania się grubości optycznej w ultrafiolecie (w oparciu o teorię rozpraszania Mie). Praca zawiera również próbę powiązania grubości optycznej aerozoli z masami powietrza napływającymi nad Warszawę.


Back