IGFMaster of Science Dissartation

Climactic analysis of the aerosol properties over Central Europe

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Aneta Maciszewska

dr Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2007

Niniejsza praca magisterska stanowi porównanie wartości mierzonych z wynikami numerycznymi (model transportu zanieczyszczeń NAAPS). Jest próbą oszacowania sezonowej zmiany własności optycznych aerozolu nad Europą Środkową. Analizę danych przeprowadzono na podstawie wartości mierzonych w ramach automatycznej sieci pomiarów naziemnych aerozolu AERONET. W rozdziale I opisano sieć pomiarów AERONET, w II charakterystykę i działanie modelu NAAPS. Następne paragrafy zawierają opis własności optycznych aerozoli oraz porównanie modelu z wartościami obserwowanymi. W dalszych rozdziałach znajdują się: wyniki uzyskane z modelu, analiza wpływu pożarów w Europie Środkowej na własności optyczne aerozoli atmosferycznych oraz zmienność czasowa grubości optycznej w Centralnej Polsce.


Back