IGFBachelor thesis

Observation of aerosol optical properties based on a simple sun photometer

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Agata Jurek

dr Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2007

Niniejsza praca dotyczy właściwości atmosfery i aerozoli atmosferycznych. Przedstawiono klasyfikację i wpływ aerozolu na klimat Ziemi oraz organizmy żywe. Zaprezentowano również niektóre metody badania aerozoli i atmosfery, koncentrując się na pomiarach pasywnych za pomocą fotometrów słonecznych.
Praca poświęcona jest w głównej mierze zastosowaniu fotometru słonecznego do badania właściwości optycznych aerozoli. Opisano także budowę, działanie oraz sposób prowadzenia obserwacji i pomiarów tym urządzeniem. Omówiono technikę wyznaczania grubości optycznej aerozolu.
Głównym celem pracy było opisanie i porównanie dwóch przenośnych fotometrów (ręcznie zrobionego oraz komercyjnego Microtopsa) i dokonanych nimi pomiarów. Ważnym zagadnieniem była kalibracja tych przyrządów.


Back