IGFBachelor thesis

The Cryosphere and global climate change

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Karolina Dorocińska

dr Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2009

Celem tej pracy jest przedstawienie i zapoznanie w jakim kierunku obecnie ewoluuje kriosfera oraz w jakim stopniu wpływa na proces kształtowania się pokrywy śnieżnej globalne ocieplenie. W pracy tej omówiono zmiany klimatu Ziemi z perspektywy geologicznej oraz ciągle obserwowane, zachodzące zmiany w kriosferze. Omówiono tu również bilans masy i bilans energetyczny lodowców, a także wpływ cyrkulacji oceanicznej na klimat Arktyki. Ponadto w powyższej prcy podjęto problem metod badań grubości i zasięgu poszczególnych komponentów kriosfery.


Back