IGFBachelor thesis

Annual variability of surface solar and infrared radiation

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Marta Sosnowska

dr hab. Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2014

Przeprowadzono analizę średnich dziennych i średnich miesięcznych wartości natężenia promieniowania krótkofalowego i długofalowego dla trzech stacji pomiarowych w Warszawie, Strzyżowie (woj. podkarpackie) i Sopocie prowadzących obserwację atmosferyczne w ramach sieci badawczej Poland-AOD. Dyskutowane są różnice pomiędzy stacjami spowodowane różną szerokością geograficzną, oraz różnym stopniem zachmurzenia, zawartości aerozoli atmosferycznych i wysokością nad poziomem morza. Dla stacji w Warszawie przeprowadzono badania składowych natężenie promieniowania krótkofalowego takich jak promieniowanie bezpośrednie oraz rozproszone. Na podstawie tych danych wyznaczono usłonecznienie oraz stopień zmętnienia atmosfery oraz szeroko-pasmową grubość optyczną w różnych porach roku.


Back