IGFMaster of Science Dissartation

Mesoscale ensemble weather prediction

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Jerzy Konarski

prof. dr hab. Szymon Malinowski i prof.dr hab. Roman Żelazny (IPJ)

Wydział Fizyki

2006

Celem pracy jest omówienie numerycznego prognozowania pogody pod kątem wyjaśnienia metody wiązek równoległych. Praca przedstawia podstawy numerycznego prognozowania omawiając poszczególne elementy składające się na wytworzenie prognozy numerycznej. Następnie wyjaśniona jest metoda prognozowania przy użyciu ,,wiązek''. W pracy obliczono również przykładową normę dla wektorów (danych meteorologicznych). Obliczenia na danych są zwizualizowane przy pomocy programu GrADS. Policzenie normy dla wektora jest jednym z elementów prowadzącym do wytworzenia zespołu elementów wiązki. Została również wykonana wizualizacja 10 elementów wiązki. Obliczenie normy przeprowadzono dla dwóch obszarów. Do obliczenia normy został napisany skrypt działający w programie GrADS.


Back