IGFBachelor thesis

Fizyka kraterów uderzeniowych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Marcin Banaszek

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński

Wydział Fizyki

2005

Praca traktuje o procesie powstawania kraterów uderzeniowych. Dodatkowo w tekście zawarty jest krótki opis fal sprężystych i uderzeniowych w ciałach stałych i w płynach. Rozważania na temat fizyki kraterów uderzeniowych opierają się na ogólnie przyjętym podziale procesu kraterotwórczego na cztery podstawowe etapy: kontaktu i sprężania, usuwania materiału z misy krateru, transformacji krateru przejściowego do końcowego, oraz etapu procesów reologicznych.


Back