IGFBachelor thesis

An artifical cornea - optical aspects

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Beata Kopania

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez, mgr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2012

W życiu codziennym większość czynności wykonujemy z wykorzystaniem narządu wzroku, przez co należy uznać iż oko jest jednym z najważniejszych organów. Najistotniejszym elementem oka jest rogówka, ze względu na posiadane przez nią właściwości optyczne. Na skutek defektów rogówki zostają zaburzone jej funkcje. Rozwiązaniem problemu jest leczenie farmakologiczne lub zabiegi chirurgiczne, takie jak: keratotomia radialna, wszczepienie śródmiąższowych pierścieni rogówkowych i wiele innych. Jednakże, nie zawsze jest to skuteczne postepowanie. Ostateczną metodę stanowi transplantacja rogówki. Taki zabieg może spowodować wiele komplikacji i powikłań oraz niesie ze sobą ryzyko odrzucenia przeszczepu. Ze względu na tak liczne powikłania pojawiło się zainteresowanie sztucznymi implantami rogówkowymi.
W niniejszej pracy przedstawiłam zarówno projekt będący podstawą do współczesnych keratoprotez, jak i obecnie stosowane sztuczne implanty rogówkowe.
Każdy projekt protezy posiada specyficzny schemat budowy i procedurę wszczepienia.
Implantacja poszczególnych keratoprotez pozwala na uzyskanie różnorodnych efektów optycznych.


Back