IGFBachelor thesis

Nagel's anomaloscope- concept of operation and its use in ophthalmology and optometry

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Łukasz Bulak

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2013

W swojej pracy opisuję anomaloskop Nagela, przyrząd do badania anomalii w widzeniu barwnym. Na początku pracy przytaczam tezy teorii trójkolorowej, która jest podstawą fizjologii widzenia barwnego. W kolejnych rozdziałach mowa jest o anomaliach w postrzeganiu barw, o budowie oraz zastosowaniu anomaloskopu. Na podstawie przykładowych wyników starałem się omówić sposób przeprowadzania badania i analizy wyników.


Back