IGFMaster of Science Dissartation

The distribution of refractive errors among Warsaw residents compared with residents of Poznań depending on the age, sex and nature of the work

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Beata Kopania

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez, mgr Weronika Leszczyńska

Wydział Fizyki

2014

Wady refrakcji są poważnym problemem społecznym współczesnego świata, dotyczącym nie tylko dzieci, ale także osób dorosłych. Nieskorygowane wady wzroku, są powszechnie występującą przyczyną obniżenia ostrości wzroku, która jest odwracalna, ale może prowadzić do powstania trwałego niedowidzenia. Brak publikacji naukowych na temat występowania wad wzroku w Polsce i niepokojąco niski stopień kontroli wzroku wśród Polaków, skłonił mnie do zainteresowania się problemem wad wzroku.
W niniejszej pracy przedstawiono wnioski powstałe na podstawie analizy wyników zgromadzonych podczas badań przeprowadzonych w gabinecie optometrycznym w Warszawie i Poznaniu.
Otrzymane wyniki rozkładu wad refrakcji pod względem wieku, płci i charakteru wykonywanej pracy wskazują na różnice w występowaniu wad wzroku pomiędzy oddalonymi od siebie miastami.


Back