IGFMaster of Science Dissartation

Contact lenses for presbyopic patients - technical parameters, visual acuity and patient’s comfort

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Marlena Bobrowska

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez, mgr Weronika Leszczyńska

Wydział Fizyki

2015

Prezbiopia to stan, w którym wraz z wiekiem maleje zdolność oka do akomodacji. Objawia się to dyskomfortem i trudnością w obserwacji blisko położonych przedmiotów. Prezbiopię powszechnie koryguje się za pomocą okularów. Rzadziej wybieranym rozwiązaniem jest skorygowanie wady wzroku do dali za pomocą soczewek kontaktowych i używanie dodatkowych okularów do czytania, bądź stosowanie monowizji. Produktem kontaktologicznym kierowanym typowo do grupy prezbiopów jest soczewka kontaktowa wieloogniskowa. Badania rynku kontaktologicznego pokazują bardzo wysoki wskaźnik porzuceń soczewek kontaktowych wśród pacjentów, którzy zaczynają odczuwać dolegliwości związane z prezbiopią.
Celem pracy jest porównanie konstrukcji soczewki Air Optix Aqua Multifocal i Pure Vision 2 for Presbyopia oraz wartości pomiarów ostrości wzroku w wybranych odległościach pomiędzy bliżą, a dalą wzrokową. Ponad to, wśród osób biorących udział w badaniu przeprowadzona zostanie ankieta oceniająca subiektywny komfort i jakość widzenia w obu konstrukcjach soczewek.
Niniejsza praca może posłużyć specjalistom, jako pomoc, w doborze soczewek kontaktowych do korekcji prezbiopii. Oprócz podstawowych parametrów technicznych soczewek zawiera ona bardziej szczegółową analizę każdej z nich. Ponad to, wyniki przeprowadzonej ankiety wśród użytkowników badanych soczewek wskazują preferowaną przez nich konstrukcję soczewki, która spełnia wymagania odnośnie komfortu i jakości widzenia na różnych odległościach.


Back