IGFBachelor thesis

Ice layer thickness visualisation on a Martian crater

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Karol Laskowski

dr hab. Konrad Kossacki

Wydział Fizyki

2007

Celem pracy było opracowanie programu do wizualizacji rozkładu grubości lodu w kraterze na Marsie. Na podstawie danych, będących efektem symulacji programu o nazwie Lindau Warsaw Mars Regolith Model, aplikacja prezentuje uzyskane dane w dogodnej formie, takiej by osoba pracująca nad tym problemem miała weń lepszy wgląd i wyobrażenie. Dzięki wykorzystaniu bibliotek trójwymiarowych OpenGL przedstawiona wizualizacja staje się bardziej realistyczna i przejrzysta, a dostępne funkcję programu pozwalają skonfigurować zarówno sam program jak i wizualizację do potrzeb użytkownika.


Back