IGFBachelor thesis

Analysing satellite images in order to detect rivers and water reservoirs

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Małgorzata Janusz

dr Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki

2009

Tematem niniejszej pracy jest zbadanie możliwości analizy zdjęć satelitarnych pod kątem rozpoznawania zbiorników i cieków wodnych. W pracy skupiono się na implementacji algorytmu Fast Marching Method. Przeanalizowano jaki wpływ na poprawność rozpoznania mają poszczególne kroki zaproponowanego algorytmu i porównano go z innymi metodami.
W pracy wykazano, że zastosowanie proponowanego podejścia daje lepsze wyniki, niż inne klasyczne metody.


Back