IGFBachelor thesis

Tsunamis and generating them earthquakes

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Patrycja Grodzka

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2010

W pracy dokonano analizy fal tsunami wygenerowanych przez podoceaniczne trzęsienia ziemi. Wybrano 400 trzęsień o magnitudzie powyżej 4 w skali Richtera, które miały miejsce na oceanach od 1975 do marca 2009 roku. W tabeli ujęto położenie, czas, magnitudę i głębokość trzęsienia, głębokość oceanu w miejscu, w którym wystąpiło oraz fakt, czy dane trzęsienie ziemi wywołało tsunami, a jeśli tak, to z jaką magnitudą. Wybrane trzęsienia podzielono według ich magnitud na trzy grupy. Następnie utworzono tabelę ze 102 trzęsieniami ziemi, które wywołały tsunami i o których były pełne informacje.
Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych zbadano rozmieszczenie trzęsień ziemi, zależności między wielkościami, które mogą mieć wpływ na powstanie tsunami oraz tezę V. K. Gusiakova, że ważnym czynnikiem w mechanizmie generowania tsunami mogą być wywołane przez trzęsienia ziemi zakłócenia najniższych osadów powodujące podwodne osunięcia.


Back