IGFBachelor thesis

Great-scale geodynamic processes on Enceladus

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Lech Książkiewicz

dr hab. Leszek Czechowski

Wydział Fizyki

2008

W niniejszej pracy przedstawione zostały wielkoskalowe procesy geodynamiczne na księżycu Saturna - Enceladusie. Zaprezentowano historię odkryć związanych z tym obiektem, a także przybliżono niektóre teorie odnoszące się do procesów występujących na tym satelicie. Duży nacisk położono zarówno na opisanie technologii wykorzystanych podczas misji badawczych sond Cassini i Voyager jak i analizę danych dostarczonych przez aparaturę badawczą sond. W drugiej części pracy zawarte zostały informacje na temat stworzonej bazy danych zdjęć związanej z badaniami księżyca Enceladus. Ma ona na celu ułatwienie przyszłych prac naukowych związanych z księżycem poprzez zebranie wszystkich dostępnych fotografii obiektu w jednym miejscu. Przedstawiono strukturę bazy jak również sposób jej użytkowania.


Back