IGFBachelor thesis

Amblyopia – description and introduction to diagnostics and therapy

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Weronika Gorzkowska

dr Anna Ambroziak

Wydzial Fizyki

2018

W pracy opisano definicję oraz pojęcia związane z niedowidzeniem, a także przyczyny i postaci jego występowania. Druga część pracy zawiera opis diagnostyki niedowidzenia, który obejmuje badania ostrości wzroku, badania ruchów oraz ustawienia gałek ocznych, badania dotyczące widzenia obuocznego oraz badanie refrakcji przy porażonej akomodacji. W kolejnej części opisane zostały metody terapii ambliopii takie jak: usunięcie jednostek chorobowych zaburzających proces widzenia, korekcja wad refrakcji, okluzja zdrowego oka, ćwiczenia pleoptyczne oraz podsumowanie terapii niedowidzenia.


Back