IGFBachelor thesis

Organisation of photoreceptors in retinal receptive fields and the function it serves in the process of visual perception

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Agata Łaska

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydzial Fizyki

2017

W ludzkim oku znajduje się ponad 100 milionów komórek odpowiedzialnych za przetwarzanie bodźców świetlnych na impulsy nerwowe - fotoreceptorów. Poprzez sieć połączeń z innymi komórkami siatkówki: komórkami horyzontalnymi, dwubiegunowymi, amakrynowymi i zwojowymi tworzą one grupy zwane polami recepcyjnymi siatkówki. Oświetlenie pola recepcyjnego, czyli obszaru siatkówki związanego z konkretną komórką zwojową powoduje zwiększenie lub zmniejszenie jej aktywności. Pola recepcyjne stanowią pierwszy etap przetwarzania sygnałów z fotoreceptorów i biorą udział w postrzeganiu barw, konturów i kontrastu.
W pracy opisano budowę siatkówki oka, organizację połączeń między komórkami siatkówki, budowę i działanie pól recepcyjnych oraz rolę jaką pełnią one w procesie percepcji wzrokowej.


Back