IGFMaster of Science Dissartation

The process of construction and testing the properties of photonic crystal fiber made of multicomponent soft glass

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Jakub Korzeniowski

dr hab. Ryszard Buczyński

Wydział Fizyki UW

2010

Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie, wytworzenie, oraz zbadanie własności nieliniowego światłowodu fotonicznego. Przeprowadzono całościowe prace technologiczne celem uzyskania włókna o symbolu NL12A. W pomiarach zaobserwowano widmo supercontinuum i zbadano jego zależność od długości i mocy generującego impulsu laserowego. Wyniki świadczą o bardzo efektywnej generacji nieliniowej NL12A. Ponadto opisane zostały: zasada działania światłowodów fotonicznych, właściwości materiałów nieliniowych, efekty nieliniowe niezbędne do uzyskania supercontinuum, metody wyznaczania
wsp. załamania dla szkieł oraz wsp. nieliniowości dla światłowodów, a także metody wytwarzania światłowodów fotonicznych.


Back