IGFBachelor thesis

Super-resolving layered flat nanolenses

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Mateusz Wlazło

dr hab. Rafał Kotyński

Wydział Fizyki UW

2012

Tematem pracy jest obrazowanie z rozdzielczością wykraczającą poza ograniczenia klasycznych układów optycznych za pomocą metaliczno-dielektrycznych nanosoczewek płaskich. Nacisk położony jest na optymalizację budowy nadrozdzielczych struktur metodami numerycznego modelowania.


Back