IGFPublication

Indywidualne środki ochrony narządu wzroku – polskie i międzynarodowe normy jakości

Kowalczyk-Hernández M.

OPTYKA

2/2020, 2020, 30-31

W tym artykule, zamykającym dwuodcinkowy cykl poświęcony środkom ochrony indywidualnej (ŚOI) oczu, omawiam normy techniczne dotyczące tych środków. Tak się złożyło, że w poprzednim numerze OPTYKI 1/2020 temat norm już się pojawił w artykule Macieja Ciebiery, co prawda jedynie w kontekście soczewek okularowych, tym nie mniej autor zawarł w nim wiele ogólnych charakterystyk norm. Zatem w części wstępnej przedstawiam tylko niektóre informacje ogólne tytułem uzupełnienia.


Back