IGFPublication

Niecodzienne sposoby na presbiopię

Pniewski J.

OPTYKA

2/2019, 2019, 90-93

<p style="text-align: justify;">Czym jest presbiopia, pisana czasem przez 'z', zwana także nieco niesympatycznie starczowzrocznością? Najczęściej można spotkać definicje opisujące ją jako fizjologiczne pogorszenie widzenia <span class="highlight">na</span> bliskie odległości, wynikające ze zmniejszenia lub utraty z wiekiem zdolności oka do akomodacji. Jednak z punktu widzenia samej optyki wiek ani inne przyczyny nie mają znaczenia i równie dobrze utrata akomodacji może być spowodowana np. chorobą w młodym wieku lub wypadkiem, wymagającym wymiany soczewki. Można zatem <span class="highlight">na</span> potrzeby niniejszego artykułu poszerzyć definicję presbiopii i przyjąć, że jest to po prostu zmniejszenie lub utrata zdolności do akomodacji. Jak, z kolei, zdefiniować korekcję presbiopii? Nie jest to przecież zwykle przywrócenie zdolności do akomodacji. Wydaje się, że tu również można przyjąć szerszą definicję i powiedzieć, że korygujemy <span class="highlight">presbiopię</span>, jeśli umożliwiamy odczytanie informacji obrazowej (najczęściej w bliży), niedostępnej bez korekcji. <span class="highlight">Na</span> rycinie 1 przedstawiony jest schemat zawierający - mam nadzieję - wszystkie miejsca, które nadają się do tego, by zamontować tam korekcję presbiopii. W kolejnych sekcjach omówię najciekawsze, <span class="highlight">niecodzienne</span> pomysły. Niektóre z nich sięgają bardzo daleko w przyszłość, ale cóż, dzisiejsze marzenia nierzadko jutro stają się rzeczywistością.</p>


Back