IGFResearch project

Analiza oddziaływań hydrodynamicznych w strukturze chmurowej

Principal investigator:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Funding institution:
Komitet Badań Naukowych
Realization period:
Oct. 11, 2003 - Oct. 11, 2005
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Principal investigator

-

Back