IGFResearch project

Long-endurance UAV for collecting air quality data with high spatial and temporal resolutions (LEADER)

Task leader:
dr hab. Krzysztof Markowicz
Funding institution:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Realization period:
July 1, 2020 - April 30, 2024
dr hab. Krzysztof Markowicz Task leader
mgr inż. Grzegorz Florczyk Investigator
mgr Katarzyna Nurowska Investigator
mgr inż. Michał Waśkiewicz Participant

Co-contractors:

dr Michał Chiliński - Wydział Biologii UW
Agata Han - studentka

                        

Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 POLNOR 2019

Lider projektu: prof. dr hab. Wojciech Moczulski (Politechnika Śląska).

Kierownik zadań na UW: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. ucz.

Celem projektu jest opracowanie metodologii służącej do prowadzenia pomiarów właściwości mikrofizycznych i optycznych aerozoli atmosferycznych z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego o długim czasie lotu. Rozwój bezzałogowych statków powietrznych przebiega w bardzo szybkim tempie, a nowe zastosowania stanowią wyzwanie pod względem możliwości technicznych. Jednym z tych wyzwań jest wydłużenie czasu lotu do pełna, autonomia systemu zasilania oraz nieograniczona wytrzymałość i zasięg. Osiągnięcie nieograniczonego czasu lotu wiąże się z zupełnie innym podejściem do projektowania UAV, a w szczególności z osiągnięciem autonomia energetyczna, drastyczna redukcja wagi, zmiana formy obiektu, dostosowanie do autonomicznego działania, poszukiwanie nowych źródeł zasilania podczas lotu w środowisku UAV.
Głównym zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego będzie wykorzystanie do obserwacji rozprzestrzeniania się smogu w skali mezoskalowej. Zwiększenie możliwości UAV wykraczające poza granice istniejących możliwości publicznie dostępnych UAV obejmują rozwiązanie następujących problemów badawczych:
- osiągnięcie samowystarczalności energetycznej lub przynajmniej wydłużenia czasu lotu.
- uzyskanie odpowiedniej nośności przy drastycznej minimalizacji ciężaru konstrukcji nośnych.
- opracowanie funkcjonalnych systemów UAV, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie określonych parametrów lotu, zmienności dużej wysokości i niskiej prędkości przelotowej.
- rozwój różnego typu czujników umożliwiających pomiary zanieczyszczeń atmosferycznych zarówno w dzień, jak i w nocy.


Back