IGF


photo-Sądziłam, że w Polsce wody w kranie nie zabraknie. A tu proszę..." Nowy raport IPCC o klimacie

Sądziłam, że w Polsce wody w kranie nie zabraknie. A tu proszę..." Nowy raport IPCC o klimacie

dr Aleksandra Kardaś

, Aug. 9, 2019

Gazeta Wyborcza


Originally published on - March 22, 2021, 11:07 a.m.
Last update on - March 22, 2021, 11:07 a.m.


Back »

LINKS