IGF


photo-Nie ma osoby, która przeżyje globalną katastrofę

Nie ma osoby, która przeżyje globalną katastrofę

prof. dr hab. Szymon Malinowski

Website, Dec. 12, 2018

TOK FM: Poranek


Originally published on - Dec. 17, 2018, 1:54 p.m.
Last update on - Jan. 23, 2019, 8:59 a.m.


Back »

LINKS