IGF


photo-Metamateriały / Dr Tomasz Stefaniuk

Metamateriały / Dr Tomasz Stefaniuk

dr Tomasz Stefaniuk

, July 30, 2020

YouTube

Dr Tomasz Stefaniuk podczas wykładu zarejestrowanego w trakcie Festiwalu Nauki w Warszawie opowiada, czym są metamateriały oraz jakie mogą być ich zastosowania. Metamateriały to sztuczne materiały, które posiadają właściwości nie występujące naturalnie w przyrodzie. Ich cechy nie są jedynie pochodną surowców, których używa się do ich produkcji, ale tego jak zaprojektowana jest ich struktura. Jako pierwszy w teoretycznej pracy opisał je w latach 60. rosyjski fizyk Wiktor Vesalago, który rozważał istnienie materiałów posiadających ujemny współczynnik załamania fali. Jego praca nie wzbudziła wówczas szerszego zainteresowania. Dopiero pod koniec lat 90. anglosascy fizycy John Pendry i David Smith przekuli tę ideę w praktykę. Podczas wykładu dr Tomasz Stefaniuk z Wydziału Fizyki UW tłumaczy, jak projektowane są metamateriały oraz do czego mogą być wykorzystane. Ich przeznaczenie to nie tylko supersoczewki, komunikacja satelitarna, medycyna, ochrona akustyczna czy konstrukcje wykorzystujące chłodzenie radiacyjne do walki z katastrofą klimatyczną. Można je również w przyszłości zastosować do tak fantastycznych celów jak ochrona budynków przed trzęsieniami ziemi czy stworzenie tzw. czapki niewidki. Obiecująco wygląda również perspektywa wykorzystania metamateriałów mechanicznych.

https://www.youtube.com/watch?v=sR-B_F_pk8A


Originally published on - April 18, 2023, 3:57 p.m.
Last update on - April 18, 2023, 3:57 p.m.


Back »