IGF


photo-

prof. dr hab. Szymon Malinowski

Lecture, Sept. 28, 2013

XVII Festiwalu Nauki w Warszawie, Wszechnica FWW, 2013

Wykład profesora Szymona Malinowskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowany w ramach XVII Festiwalu Nauki w Warszawie, Politechnika Warszawska, 28 września 2013 r.


Originally published on - Nov. 9, 2017, 4:47 p.m.
Last update on - Nov. 15, 2017, 12:10 p.m.


Back »

VIDEO GALLERY

Gallery-

DOCUMENTS