IGF


photo-Co nowego w VI Raporcie IPCC?

Co nowego w VI Raporcie IPCC?

prof. dr hab. Szymon Malinowski

, Sept. 25, 2021

Wydział Fizyki UW

W latach 2021-2022 systematycznie publikowane będą kolejne dokumenty VI Raportu IPCC o zmianie klimatu (6th IPCC Assesment Report). Pierwszym dokumentem jest raport I Grupy Roboczej podsumowujący stan wiedzy naukowej (Physical Science Basis), przygotowywany przez ponad 230 autorów, naukowców z całego świata. Co nowego w tej części? O tym opowiem w trakcie wykładu.

http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/co-nowego-w-vi-raporcie-ipcc/


Originally published on - Oct. 27, 2021, 2 p.m.
Last update on - Oct. 27, 2021, 2 p.m.


Back »