IGFRodziny asteroid

AUTHORS:

Leliwa-Kopystyński J.

ABSTRACT:

Liczba asteroid o wyznaczonych orbitach przekracza obecnie 500 tysięcy. Wiele z nich jest ze sobą powiązanych genetycznie, gdyż stanowią one produkt uszkodzenia lub nawet rozbicia większej asteroidy w procesie zderzeniowym. Podstawowy problem stanowi przypisanie (lub nie) danej asteroidy do określonej rodziny. Całkowicie jednoznacznej metody nie ma. W zbiorze asteroid potencjalnie tworzących rodzinę znajdują się zawsze obiekty „obce” (interlopery). Podstawowa metoda identyfikacji to HCM (Hierarchical Clustering Metod – metoda hierarchicznego grupowania). Rodziny zawierają od kilku asteroid do nawet około 30 tysięcy asteroid. Znanych rodzin jest około 100. Około 20-30% wszystkich asteroid to członkowie jakiejś rodziny.

Przegląd Geofizyczny, 2021, vol. LXVI (1-2), pp. 3-20, doi: 10.32045/PG-2021-018


Originally published on - June 9, 2021, 9:31 a.m.
Last update on - June 9, 2021, 12:22 p.m.
Publisher - Sekretariat IGF


Back