IGFStypendium za wybitne osiągnięcia naukowe

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla młodych naukowców. W tym roku będzie prowadzony po raz trzydziesty. Nabór będzie prowadzony do 22 listopada br. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2022 r.

Regulamin programu START dostępny na stronie https://www.fnp.org.pl

Instrukcja przygotowania wniosku i realizacji stypendium dostępna tutaj.

 


Originally published on - Sept. 27, 2021, 11:25 a.m.
Last update on - Oct. 5, 2021, 12:11 p.m.
Publisher - Sekretariat IGF


Back