IGF


Leszek Czechowski
 
prof. dr hab. Leszek Czechowski
profesor
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.03
+48 22 55 32 003
lczech@fuw.edu.pl

Wykształcenie

 • Profesor nauk fizycznych, 2018
 • Habilitacja w dziedzinie nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki - fizyki litosfery, Instytut Geofizyki PAN, 1993
  Tytuł pracy: Wybrane problemy teoretyczne konwekcji w płaszczu Ziemi.

Pełnione funkcje

 • 2012-2020 kierownik Zakładu Fizyki Litosfery

Dydaktyka

 • promorstwo prac licencjackich i magisterskich
 • wykład: Budowa, ewolucja i metody badania wnętrza Ziemi
 • wykład: Fizyka dla humanistów
 • wykład: Fizyka w domu i w naukach o Ziemi
 • wykład: Wybrane zagadnienia z fizyki litosfery i planetologii
 • wykład: Elastomechanika
 • wykład: Planety ich powierzchnie i wnętrza
 • wykład: Geotermodynamika

Projekt badawczy

Doktorzy

Magistrowie

Licencjaci

Rozprawy habilitacyjne

Prace magisterskie

Prace licencjackie

Magisterska