IGF


Dominika Świtlik
 
mgr Dominika Świtlik
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.09
+48 22 55 32 009
dominika.switlik@igf.fuw.edu.pl

Projekt badawczy