IGF


Patryk Poczta
 
mgr Patryk Poczta
informatyk
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
patryk.poczta@puls.edu.pl

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Eksperyment

Usługa badawczo-rozwojowa